24. Susret ribara HOK-a, poziv na ribarsko umrežavanje

0

Najveće godišnje okupljanje ribarske struke – 24. Susret ribara Hrvatske obrtničke komore održat će se u Dubrovniku, Hotel Ariston, Importanne Hotels&Resort, od 07. do 09. studenoga 2019. godine.

Susret ribara Hrvatske obrtničke komore je događanje na kojem sudjeluje veliki broj ribara iz cijele Hrvatske koji nisu samo „pasivni promatrači iz publike“, već koriste ovu priliku za iznošenje problema i postavljanje direktnih te konkretnih pitanja nadležnima. Upravo u tome je značaj ovog Susreta koji je svake godine mjesto na kojem hrvatski ribari imaju priliku dobiti odgovore i kvalitetna rješenja za njihovo poslovanje.

Ovogodišnji Susret ribara donosi novine u konceptu pa nas očekuju čak tri panela sa zanimljivim temama: „Aktualno stanje i perspektive hrvatskog ribarstva“; „Operativni program za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020. godine“ i „Inspekcijski nadzor u ribarstvu“. Sudionici ovih panela su predstavnici nadležnih ministarstava i institucija važnih za ovu struku, kao i vodstvo Ceha ribarstva i akvakulture Hrvatske obrtničke komore.

susret
Foto:Tadeu Jnr

Hrvatska obrtnička komora i Ceh za ribarstvo i akvakulturu organiziraju susrete ribara kako bi okupili sve ključne dionike na jednom mjestu i kako bi se raspravljalo o onome što je u protekloj godini bilo aktualno u ribarstvu. Krajnja svrha susreta jest pomoći ribarima da savladaju prepreke na koje nailaze, pružiti im podršku te maksimalno rasteretiti njihov rad.

U četvrtak, 7. studenog planirano je okupljanje sudionika te održavanje zatvorenih sjednica Ceha ribarstva i akvakulture HOK-a s predstavnicima Ministarstva poljoprivrede i Uprave ribarstva Ministarstva poljoprivrede, dok je ključni dan događanja, petak 8. studenog, a zatvaranje skupa planira se 9. studenog.