Air France-KLM grupa i Air France osigurali 7 milijardi eura za prevladavanje krize i pripremu za budućnost

0
Air France Grupa

 S obzirom na krizu uzrokovanu korona virusom, Air France Grupa je priopćila da će se utjecaj ove krize snažno osjetiti na EBITDA Grupe te na njenoj budućoj likvidnosti, iako su poduzete mjere za očuvanje iste. Grupa predviđa nedostatak financijskih sredstava u narednom razdoblju za što će biti potrebno « ubrizgati » dodatna sredstva za očuvanje likvidnosti  i to već u trećem tromjesečju 2020.

Neizbježna prilagodba uvjetima koje je donijela kriza s korona virusom

U svjetlu tih okolnosti, Air France-KLM Grupa, Air France i KLM započeli su razgovore s francuskom i nizozemskom vladom o provedbi posebnih mjera pomoći koje bi im omogućile da zadrže svoju solventnost.

Nakon višetjednih razgovora s francuskim državnim i bankarskim institucijama, Air France-KLM Grupa i Air France uspjeli su dovršiti različite scenarije mehanizma potpore Air Franceu te su donijeti načelni sporazumi. Mehanizam podrške sastoji se od:

  • odobrenog zajma sindikata 6 banaka, podržanog od francuske države u iznosu od 4 milijarde eura. Francuska jamči zajam do 90%, a on ima rok dospijeća od 12 mjeseci, s dvije uzastopne jednogodišnje mogućnosti produljenja koje može koristiti Air France-KLM;
  • Zajam izravnog dioničara, francuske države, od 3 milijarde eura koji se daje grupi Air France-KLM s rokom dospijeća četiri godine, s dvije uzastopne jednogodišnje mogućnosti produljenja koje može iskoristiti Air France-KLM.

Ovaj mehanizam pomoći, koji ostaje podložan odobrenju od strane Europske komisije, omogućit će grupi Air France-KLM da Air Franceu pruži sredstva potrebna za ispunjavanje svojih obveza nastavkom transformacije kako bi se prilagodio sektoru na koji će se globalna kriza ozbiljno poremetiti.

Nizozemska država je također izjavila da namjerava podržati KLM Group. U tijeku su rasprave za finaliziranje aspekata i uvjeta dodatne pomoći.

Plan transformacije, koji će biti gotov u sljedećim mjesecima, uključivat će ekonomske, financijske i ekološke obveze. Osobito će uključivati ​​pregled aktivnosti Air Francea s ciljem njihovog prilagođavanja novoj tržišnoj stvarnosti koju je stvorila kriza te će  morati ojačati svoju financijsku situaciju. Ova će transformacija također sadržavati ambiciozan plan zaštite okoliša za ubrzavanje održive tranzicije Grupe.

Nakon što se ovaj plan dovrši i kada se postigne bolja vidljivost na postkriznim razinama zračnog prometa, Odbor direktora Air France-KLM razmotrit će povećanje temeljnog kapitala u skladu s tržišnim uvjetima. To bi se najkasnije moglo dogoditi nakon sastanka Odbora koji je trebao odobriti financijske izvještaje za 2020. godinu.

U tom je kontekstu francuska država izrazila namjeru da ispita uvjete pod kojima bi mogla sudjelovati u takvoj operaciji povećanja kapitala.

Aktivnosti Air France tijekom korona krize

Iako je trenutno aktivnost Air Francea usmjerena na korištenje minimalnog rasporeda letenja, što je ekvivalent oko 5% uobičajenog prometa, zrakoplovi  i dalje lete u područjima koja imaju visoku potražnju.

Od 14. ožujka 2020.g. su Air France i Transavia imali više od 1.800 letova sa 132 aerodroma u 82 zemlje te omogućili povratak u domovinu za oko 27.000 putnika. UNatoč ovim kriznim vremenima Air France i Transavia omogućili su povoljne karte za sve putnike koji su putovali ili putuju u svoju domovinu.

Operacija povratka u domovinu se bliži kraju osim u području Sjeverne Afrike gdje još uvijek postoji visoka potražnja i preko 200 letova koji se i dalje odvijaju. Air France će i dalje letjeti sukladno svim odobrenjima i sigurnosnim preporukama.

Air France je također aktivno uključen u zračni prijevoz između Kine i Francuske za prijevoz maski i medicinske opreme. Svaki tjedan je na rasporedu 7  letova zrakoplovima Boeing 777 i Boeing 777s koji se obično koriste za prijevoz putnika.

Implementaciju plana povratka putnika u domovinu i operativni kontinuitet omogućili su timovi Air France-a i Transavie, zemaljsko osoblje, piloti i kabinsko osoblje.

PRESENT COMMUNICATIONS