BERNAYS JE PONOSNI NOSITELJ CERTIFIKATA ZA OSIGURAVANJE KVALITETE

1
Bernays
Mario Petrovic, Jasmina Havranek i Damir Jugo_

Na zajedničkoj sjednici Upravnog i Stručnog vijeća Edward Bernays University Collegea, u utorak, 13. listopada, ravnateljica Agencije za znanost i visoko obrazovanje prof. dr. sc. Jasmina Havranek Bernaysu je dodijelila Certifikat izvrsnosti za osiguravanje kvalitete. Certifikat potvrđuje kako je Bernays ustrojio izrazito učinkovit i razvijen unutarnji sustav osiguravanja kvalitete koji čini potporu upravljanju visokim učilištem. U ime Bernaysa certifikat su primili predsjednik Upravnog vijeća Mario Petrović, dipl. M. OsJ. i dekan Bernaysa doc. dr. sc. Damir Jugo.

„Bernays je osnovan s ciljem obrazovanja što kvalitetnijih kadrova u području komunikacija, a zatim i turizma. Dodijeljeni certifikat dokazuje upravo misiju Bernaysa, a to je obrazovanje studenata s vrhunskim referencama i kvalifikacijama. Ponosan sam na cijeli Bernaysov tim i vrhunski odrađen posao predvođen prodekanicom Lanom Ciboci i dekanom Damirom Jugom”, rekao je predsjednik Upravnog vijeća Bernaysa Mario Petrović.

Bernaysu je dodijeljen Certifikat nakon što je 26. i 27. studenoga 2019., na preporuku Stručnog povjerenstva i odlukom Akreditacijskog savjeta Agencije za znanost i visoko obrazovanje, sudjelovao u auditu, odnosno postupku vanjske neovisne periodične prosudbe sustava osiguravanja kvalitete. Certifikat se izdaje na razdoblje od pet godina od datuma završetka postupka vanjske neovisne periodične prosudbe sustava osiguravanja kvalitete visokog učilišta, a Bernays je među rijetkim visokim učilištima koji je dobio Certifikat za izvrsnost u osiguravanju kvalitete.

Bernays

„Cijeli Bernaysov tim brine i predano radi na visokoj razini kvalitete nastavnog i stručnog procesa. Certifikat dokazuje kako smo razvili sustav osiguravanja kvalitete koji može biti mjerilo za cjelokupan proces nastave, a posljednje kadrovske promjene i ustrojavanje Ureda za upravljanje kvalitetom dokazuju upravo predanost Bernaysa strateškom pozicioniranju kvalitete na svim razinama visokog učilišta”, istaknuo je dekan Bernaysa doc. dr. sc. Damir Jugo.

Dodjeli certifikata prisustvovali su i predstavnici studenata Odjela za turizam te Odjela za komunikacije Bernaysa koji važnost ovog certifikata vide ne samo za Bernays, već i za njihov profesionalni razvoj. Misija Bernaysa je upravo pružanje vrhunskog obrazovanja studentima što ovaj certifikat uz brojne druge nagrade i priznanja dokazuje.

FOTO Edward Bernays University College

MILLENIUM PROMOCIJA