BUILD UPON2 – ambiciozan projekt smanjenja razina ugljikovog dioksida i podizanja kvalitete energetske obnove zgrada

0
Build Upon 2

Od svog početka u lipnju 2019., projekt BUILD UPON2, financiran od strane programa Obzor 2020, te vođen od strane deset međunarodnih organizacija, a na kojem Hrvatski savjet za zelenu gradnju (HSZG) sudjeluje kao jedan od ključnih strateških partnera, ostvaruje uspjehe u postizanju uspostavljenih ciljeva koji će voditi do konačne izrade višesektorskog međunarodnog okvira obnove zgrada.

U dosadašnjem tijeku provedbe aktivnosti, naglasak je stavljen na kreiranje okvira kroz aktivnosti objedinjavanja ključnih koraka i mjerljivih indikatora napretka nacionalnih strategija obnove zgrada. Integracijom navedenih podataka, omogućit će se prelazak u iduću fazu projekta, a to je implementacija navedenih podataka na lokalnoj razini, u gradovima pilotima. Na taj način, lokalne jedinice će dobiti jasnu podlogu i efikasan alat za implementaciju nove Europske direktive o energetskim svojstvima zgrada (EPBD) te na taj način osigurati usklađenost lokalne legislative s nacionalnim i europskim procesima odlučivanja. Hrvatski savjet za zelenu gradnju, za grad pilot, odabrao je Grad Veliku Goricu.

Uz prethodno navedeno, iz aktivnosti projekta BUILD UPON2 proizaći će i razvijena metodologija nužna za integraciju opisanog okvira u Akcijske planove energetski i klimatski održivog razvoja (SECAP). Dodatno, ostvarit će se i mehanizmi za provedbu različitih načina prikupljanja i obrade podataka važnih za indikatore uspješnosti nacionalnih strategija.

U prethodnom periodu projektnih aktivnosti, prikupljeni su podaci potrebni za izradu okvira na razinama država participanata u projektu, analizirani su postupci upravljanja, te su izrađene smjernice za kreiranje okvira obnove zgrada na temelju sugestija svih uključenih deset međunarodnih organizacija i njihovih Nacionalnih upravljačkih skupina organiziranih od strane svakog partnera.

Nacionalnu upravljačku skupinu HSZG-a, u okviru projekta BUILD UPON 2, čini niz stručnjaka koji dolaze iz različitih područja, poput realnog i javnog sektora te akademske zajednice. Radi se o raznim stručnjacima iz područja energetske učinkovitosti i zelene gradnje – predstavnicima: raznih Ministarstva i ostalih javnih institucija i agencija, lokalne i regionalne samouprave, članova HSZG-a te profesorima sa sastavnica fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Zadatak Nacionalne upravljačke skupine je podjela znanja, iznošenje stručnih prijedloga i sugestija te kreiranje novih prijedloga i rješenja kako bi se ostvarili temelji za uspješnu provedbu projekta i izradu nacionalnih dokumenta od strateške važnosti.

U nastavku provedbe projekta, cilj je objediniti prikupljene podatke svih uključenih deset međunarodnih organizacija te ih predstaviti na nadolazećim sastancima Nacionalnih upravljačkih skupina svakog partnera kako bi se došlo do faze konačne izrade okvira te njegove implementacije na radionicama, čiji će domaćini biti gradovi piloti.

Također, na tragu organizacije prvog sastanka projektnog konzorcija koji se održao u prosincu 2019. u Bruxellesu, sredinom 2020. će se organizirati drugi takav sastanak koji će pružiti priliku za dodatnu koordinaciju rada i širenje prepoznatljivosti projekta.

Projekt BUILD UPON2 nastavlja s ambicioznim koracima na putu smanjenja razina ugljikovog dioksida u sektoru zgradarstva te podizanju kvalitete energetski učinkovite obnove zgrada.

Više o BUILD UPON2 projektu pogledajte ovdje: https://www.worldgbc.org/build-upon