CPD4GB: 4_KA – projektno rješenje zeleno-plave infrastrukture Karlovca

0
4_KA

Studenti EU projekta CPD4GB ponudili „zelena” rješenja u razvoju grada Karlovca

U okviru 4. ciklusa multidisciplinarnog projekta „Razvoja profesionalnih kompetencija za zelenu gradnju-CPD4GB”* održana je završna prezentacija grupe studenata koja je radila na projektnom rješenju 4_KA.

Skupina studenata sa pet sastavnica Sveučilišta iz Zagreba odgovorno je pristupila razradi projekta te su dali svoje prijedloge i rješenja. Autori projektnog rješenja su: Katarina Celija i Karla Luić-Kmezić, Agronomski fakultet – Krajobrazna arhitektura; Rea Mihelko i Fran Mikolić, Arhitektonski fakultet; Marin Ljuban, Fakultet strojarstva i brodogradnje; Simona Gavez, Tomislav Jurišić i Marina Nevešćanin, Građevinski fakultet te Filip Majstorović i Pave Šporčić, Šumarski fakultet.

Grad Karlovac predložio je i ponudio idejni koncept tematskog naziva: „Plan interpretacijske opreme za buduću šetnicu Korana – Radićeva – Kupa- stari grad Dubovac” kroz prezentaciju bogate kulturne i prirodne baštine. Studenti su odlučili šetnicu proširiti na mjerilo grada i tako stvoriti sustav koji bi povezivao rijeke, perivojne površine i sve prepoznatljive karlovačke identitete.

Studenti su analizirali probleme i izazove Grada Karlovca te su nakon obilaska terena, analize prostorno-planske dokumentacije i istraživanja referentnih svjetskih primjera utvrdili ciljeve projekta 4_KA. Vizija projekta jest postaviti Karlovac na lokalnoj i nacionalnoj razini, predstaviti i unaprijediti postojeće prostorne i kulturne identitete koje bi povezivala šetnica unutar održivog sustava zelene i plave infrastrukture.

4_KA

Projektno rješenje odnosi se na dvije ključne teme: kreiranje kvalitetnog javnog prostora i rješavanje problema poplavnih područja (wetland). Wetland područja prepoznata su kao važan prirodni resurs karakterističnog ekosistema koji stalno i/ili povremeno plave vodom. Karlovac se suočava s problemom izlijevanja rijeka prilikom visokih vodostaja te projekt ovaj izazov pretače u najveću prednost vizualno-perceptivnog doživljaja i ambijentalne vrijednosti Karlovca. Izniman je ekološki značaj wetlandova kroz pročišćavanje, rasterećenje i regeneracije rijeka, očuvanja krajobraznih značajki te unaprjeđenja bioraznolikosti.

Predviđa se postava cirkularne, uzdignute šetnice koja povezuje sadržaje unutar obuhvata na sjevernom dijelu naselja Gaza. Šetnica je oplemenjena polifunkcionalnim platformama za pecanje, glamping, birdwatching, rekreaciju i sl. Šetnica se u nekim dijelovima spušta do ruba jezera i rijeka omogućavajući korisniku kontakt s prirodom ujedno povećavajući ekološku svijest.

Uz popularnu Akvatiku pridružuje se i novi ‘urbani park’ – linijski sustav platoa koji brojnim interaktivnim sadržajima nudi mogućnost svakodnevnog korištenja za sve generacije. Park koristi princip kišnog vrta koji na održiv način raspolaže viškom oborinske vode koja se sliva po zonama koje ga okružuju.

Na šetnici su predviđene arhitektonske intervencije postavom modularnih multifunkcionalnih drvenih paviljona koji bi poprimali sadržaje ovisno o lokaciji na kojoj se nalaze u interakciji s građanima te pružali informacije o sustavu 4_KA.

Javni prostor se upotpunjuje i urbanom opremom koncepcije zelenog i održivog sustava koja se očituje u postavi pametnih klupa, javne rasvjete sa solarnim panelima, info panelima, stanicama za punjenje električnih bicikala i romobila.

Studenti su ponudili i izradu 4_KA aplikacije koja bi pružala informacije, nudila kupnju i rezervaciju karata te pratila i dokumentirala posjećenost šetnice. Naglasak je na postavljanju Karlovca u digitalno 21.stoljeće društvenih mreža i medija.

Osmišljen je sustav održivog gospodarenja energijom čiju osnovu čine iskorištavanje geotermalnih i solarnih izvora za proizvodnju energije, skladištenje viška proizvedene energije u obliku vodika i njegovo daljnje korištenje za pokretanje svih javnih vozila tehnologijom gorivnih članaka. Implementacijom sustava emisije javnog sektora grada Karlovca svele bi se na nulu.

U zaključku prezentiranja ishoda i uspjeha projekta, studenti su izrazili zadovoljstvo ostvarenim i naučenim tijekom provedbe projekta. Odgovorili su na pitanja održivosti pametnog upravljanja i planiranja grada s ekološkog, ekonomskog i socijalnog aspekta. Poseban naglasak je stavljen na postignutu mogućnost interdisciplinarne suradnje i učenja od kolega različitih struka, te dodanu vrijednost projekta ostvarenu novim spoznajama i suradnjom.

*Projekt „Razvoj profesionalnih kompetencija za zelenu gradnju” sadrži inovativan pristup u rješavanju problema ciljanih skupina koji uključuje dvije komponente inovativnosti – novi pristup učenju i uključivanje novih sadržaja učenja o zelenoj gradnji u visokoškolske obrazovne programe. Cilj projekta je povezivanje organizacija civilnog društva s fakultetima Sveučilišta u Zagrebu kako bi se razvio interdisciplinarni neformalni obrazovni program namijenjen studentima diplomskih studija i osigurao naraštaj mladih stručnjaka s potrebnim profesionalnim kompetencijama za rad na području zelene gradnje.