GBPRO DIGITAL je krenuo LIVE!

1
GBPRO DIGITAL

Najpoznatija multidisciplinarna edukacija o zelenoj gradnji GBPRO DIGITAL, koja se održava kroz mjesec listopad 2020., započela je 13. listopada s modulom: Održiva gradnja & nZEB, putem online platforme ZOOM, a na kojoj su sudjelovali uvaženi stručnjaci i predavači: Dr. sc. Vlasta Zanki, dipl.ing.stroj., HEP ESCO d.o.o., prof. dr. sc. Zoran Veršić d.i.a., Arhitektonski fakultet, Goranka Tropčić Zekan, dipl.ing.stroj., Klimaproing, Božo Matijević, dipl.ing.građ., ROCKWOOL ADRIATIC d.o.o..

Edukacija je okupila 40ak sudionika raznih struka, većinom arhitekata i inženjera građevinarstva.

Vlasta Zanki, potpredsjednica Upravnog odbora Hrvatskog savjeta za zelenu gradnju, otvorila je ovogodišnju GBPRO DIGITAL edukaciju te pozdravila okupljene sudionike. Nakon uvodnog dijela, održala je predavanje na temu: „Uloga zgrada u dekarbonizaciji društva“, u okviru koje se osvrnula na goruću temu borbe protiv klimatskih promjena te načina na koji je moguće dekarbonizirati ekonomiju. Također, istaknula je i pojam ENERGETIKA 4.0 koji uključuje: digitalizaciju, dekarbonizaciju, decentralizaciju i demokraciju. Inovacije i nove tehnologije omogućuju zgradama da potpomognu dekarbonizaciju gospodarstva, uključujući prometni sektor.

Prof. dr. sc. Zoran Veršić d.i.a., sa Arhitektonskog fakulteta i Goranka Tropčić Zekan, dipl.ing.stroj., Klimaproing, održali su predavanje na temu: „Projektiranje po nZEB standardu

U predavanjima je istaknuo da svaka građevina, ovisno o svojoj namjeni, mora biti projektirana, izgrađena i održavana na način da tijekom svog trajanja ispunjava temeljne zahtjeve za građevinu. Od 2020. godine sve nove zgrade moraju biti zgrade gotovo nulte energije (nZEB), odnosno zgrade vrlo visokih energetskih svojstava. Ta gotovo nulta, odnosno vrlo niska, količina energije trebala bi se u značajnoj mjeri pokrivati energijom iz obnovljivih izvora, uključujući energiju iz obnovljivih izvora koja se proizvodi na zgradi ili u njezinoj blizini. Postizanje kriterija visoke energetske učinkovitosti kod zgrada nalaže integralni pristup rješavanju problema od najranije faze projektiranja zgrade, kao i bioklimatski pristup kojim se iskorištavaju uvjeti i datosti okoliša (klime i mikrolokacije) za ostvarenje pasivnog grijanja, hlađenja, ventilacije, prirodnog osvjetljenja i smanjenja potrošnje energije.

Za kraj, predavanje je održao Božo Matijević, dipl.ing.građ., isprede tvrtke ROCKWOOL ADRIATIC d.o.o., na temu: „U korak s izazovima nZEB i održive gradnje“.

Dugogodišnje iskustvo u organizaciji spomenute edukacije u ovoj izvanrednoj situaciji uslijed pandemije COVID 19 virusa, ponukalo nas je da se preusmjerimo na digitalne platforme te smo po prvi puta omogućili edukaciju kojoj su pristup imali polaznici iz cijele Hrvatske!

Još uvijek je moguće slušati pojedinačne module:

  • 10. ODRŽIVI RESURSI
  • 10. ENERGETSKA UČINKOVITOST I E-MOBILNOST
  • 10. DIGITALNA SADAŠNJOST
  • 10. KRUŽNO GOSPODARSTVO
  • 10. Energetski učinkovita VELUX rješenja za ravne krovove/ Prijavnica

Više informacija potražite ovdje.