Godišnje nagrade za zelenu gradnju i održivo izgrađen okoliš – prijavite se do 1. lipnja 2023.

0
nagrade

Godišnje nagrade dodjeljuju dvije udruge koje okupljaju veliki broj renomiranih stručnjaka, tvrtki i ustanova s područja zelene i održive gradnje,  GBC – Hrvatski savjet za zelenu gradnju i HUPFAS – Hrvatska udruga proizvođača toplinsko-fasadnih sustava.

Nagrade su izraz priznanja za izvrsnost i postignuća na području zelene gradnje i održivo izgrađenog okoliša. Svi zainteresirani mogu se prijaviti u 5 kategorija: institucija / organizacija godine; građevina godine – novogradnja; građevina godine – rekonstrukcija; projekt godine; studentski projekt godine. Pored ovih 5 kategorija, dodjeljuje se još i šesta nagrada i to za  osobu godine s tim da stručno povjerenstvo nagrade  predlaže i bira pobjednika u ovoj kategoriji.

Natječaj je otvoren do 1.lipnja 2023. a prijaviti se mogu pravne ili fizičke osobe, trgovačka društva, jedinice nacionalne, regionalne i lokalne uprave i samouprave, nevladine organizacije, istraživačke institucije, odgojno-obrazovne ustanove ili stručna i savjetodavna radna tijela i organizacije civilnog društva, obrti, studenti i studentske udruge i to s projektima koji su provedeni odnosno završeni u razdoblju od 1.srpnja 2021. do 1. srpnja 2023. godine.

Odluke o nagradi donijet će stručno povjerenstvo kojeg čini 11 članova a pobjednici će biti objavljeni 5.srpnja ove godine.

„Od 2018. godine naše dvije udruge zajednički dodjeljuju godišnje nagrade s ciljem podizanja ugleda struke u široj i stručnoj javnosti kao i promicanja izvrsnosti na području zelene gradnje i održivo izgrađenog okoliša. Smatramo da na taj način dajemo bitan doprinos stalnom unapređenju kvalitete gradnje i života u zgradama kao i kružnom gospodarstvu, a sve u cilju očuvanja okoliša, ljudskog zdravlja i općenito održivog razvoja društva u Hrvatskoj.“ istaknula je Vlasta Zanki, predsjednica GBC -a koja je ujedno i predsjednica stručnog povjerenstva za dodjelu nagrada.

„U interesu je cijelog društva, a ne samo naših udruga da zgrade u kojima živimo i radimo budu kvalitetno izgrađene ili obnovljene. Svi znamo da je povećanje energetske učinkovitosti zgrada neophodno u borbi protiv klimatskih promjena ali i da ćemo na taj način učiniti naše gospodarstvo konkurentnijim i održivijim. Kroz ove nagrade mi želimo upravo ukazati i promovirati kvalitetne projekte koji daju svoj doprinos u razvoju našeg društva“, istaknuo je Igor Kemenović, predsjednik HUPFAS-a.

Više informacija o pravilima nagrada nalazi se OVDJE

Obrazac za prijavu možete preuzeti OVDJE

Godišnje nagrade za zelenu gradnju i održivo izgrađen okoliš dodjeljuju se u sljedećim kategorijama:

 1. Institucija / Organizacija godine

Dodjeljuje se za posebno isticanje u promicanju zelene gradnje i održivo izgrađenog okoliša. U ovoj

kategoriji sudjelovati mogu: trgovačka društva, jedinice nacionalne, regionalne i lokalne uprave i

samouprave, nevladine organizacije, istraživačke institucije, odgojno-obrazovne ustanove ili stručna i savjetodavna radna tijela i organizacije civilnog društva.

 1. Građevina godine – Novogradnja

Ova kategorija odnosi se na novoizgrađene zgrade, infrastrukturne i prometne građevine te trgove i

parkove završene u razdoblju od 1. srpnja 2021. godine do 1. srpnja 2023. godine.

 1. Građevina godine – Rekonstrukcija

Ova kategorija odnosi se na rekonstrukcije građevina odnosno energetske obnove građevina koje su završene u razdoblju od 1. srpnja 2021. godine do 1. srpnja 2023. godine (zgrade, infrastrukturne i prometne građevine te trgove i parkove).

 1. Projekt godine

U ovoj kategoriji svoje razvojne projekte i/ili projektne koncepte i/ili projektne ideje mogu prijaviti

pravne osobe (odgojno-obrazovne ustanove, vladine i nevladine organizacije, trgovačka društva,

organizacije civilnog društva, obrti i sl.) koji su za cilj imali podići razinu svijesti široke i stručne javnosti te kvalitetu života zajednice, a koji je direktno vezan uz zelenu gradnju, energetsku učinkovitost i održivi razvoj. U ovu kategoriju spadaju projekti koji su započeli, u tijeku ili završili u razdoblju od 1. srpnja 2021. godine do 1. srpnja 2023. godine:

 1. a) koji su doprinijeli zelenoj/održivoj gradnji, energetskoj učinkovitosti, održivom prometu ili

održivom razvoju, zbrinjavanju otpada odnosno smanjenju utjecaja na okoliš i emisijama

stakleničkih plinova u Republici Hrvatskoj;

 1. b) EU, nacionalno, lokalno, regionalno ili privatno financirani;
 2. c) koji su ili neprofitno ili tržišno orijentirani.
 3. Studentski projekt godine (diplomskih studija)

U ovoj kategoriji svoje razvojne projekte i/ili projektne koncepte i/ili projektne ideje mogu prijaviti fizičke osobe studenti diplomskih studija sa više sastavnica sveučilišta ili udruge studenata koji su vezani uz zelenu/održivu gradnju i održivi razvoj. U ovu kategoriju spadaju projekti koji su započeli, u tijeku ili završili u razdoblju od 1. srpnja 2021. godine do 1. srpnja 2023. godine:

 1. a) koji su doprinijeli zelenoj/održivoj gradnji i/ili održivom razvoju u Republici Hrvatskoj;
 2. b) koji promoviraju društveno korisno učenje za zelenu gradnju;
 3. c) koji promoviraju interdisciplinarni, multidisciplinarni, holistički i inovativni pristup gradnji;
 4. d) koji su EU, nacionalno, lokalno, regionalno ili privatno financirani;
 5. e) koji su neprofitno ili tržišno orijentirani.
 6. Osoba godine

Nagrada se dodjeljuje jednoj fizičkoj osobi koja se posebno istaknula u promicanju zelene gradnje i

održivog razvoja. Ova je nagrada počasna i osobu godine isključivo predlaže i bira Povjerenstvo internim glasovanjem. U okviru navedene kategorije, nagradu nije moguće dodijeliti:

 • državnim dužnosnicima
 • dužnosnicima lokalne i regionalne samouprave
 • čelnicima poduzeća u vlasništvu države ili jedinica lokalne i regionalne samouprave