Održivi materijali u obnovama: Isplati li se štedjeti prilikom odabira materijala?

1
ODRŽIVI MATERIJALI

Predavači na događaju ODRŽIVI MATERIJALI U OBNOVAMA, u organizaciji Hrvatskog savjeta za zelenu gradnju, dali najnovije informacije iz područja energetskih obnova i programa sufinanciranja stručnoj javnosti

  • Do 2050. potrebno obnoviti 170 milijuna m² zgrada,
  • Godišnja stopa energetske obnove zgrada trebala bi iznositi 4% a trenutno je 0,7%
  • Vrijednosti investicija za sveobuhvatnu obnovu zgrada oštećenih u potresu iznose čak 6.900 kn/m²;
  • Fotonaponske elektrane ponište negativan utjecaj CO2 koji je stvoren prilikom njihove proizvodnje već za manje od 2 godine uporabe

S obzirom na sva aktualna događanja, naučili smo da u obnovama ne vrijedi štedjeti i da je u procesu obnove posebnu pažnju potrebno posvetiti odabiru kvalitetnih održivih materijala i obnovi koja zadovoljava elemente energetske učinkovitosti!

Upravo ove teme obrađene su na online događaju: ODRŽIVI MATERIJALI U OBNOVAMAKorištenje kvalitetnih i održivih materijala u energetskim obnovama, u organizaciji Hrvatskog savjeta za zelenu gradnju, koji se održao 11. ožujka 2021. godine, od 10.00 – 13.00 sati.

Na događaju je sudjelovalo preko 1500 sudionika uživo, preko ZOOM i Facebook platforme.

Događaj je podržan od strane glavnog institucionalnog pokrovitelja: Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, pokrovitelja: Hrvatske komore arhitekta i Hrvatske komore inženjera građevinarstva, te od strane zelenog partnera: Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Uvaženi stručnjaci koji su govorili o važnosti održivih materijala u energetskim obnovama te aktualnim natječajima su:

Prezentaciju na temu: Politike i mjere za poticanje obnove zgrada, održala je Irena Križ Šelendić, dipl.ing.građ., ispred Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine. Križ Šelendić je u okviru prezentacije istaknula koje su mjere planirane u Dugoročnoj strategiji obnove nacionalnog fonda zgrada do 2050. godine, dala je pregled politika mjera usmjerenih na specifična problemska područja, pojasnila je politike i mjere za zgrade javnog sektora te politike i mjere za promicanje vještina i obrazovanja u građevinskom sektoru. Istaknula je da je do 2050. potrebno obnoviti ukupno 168.866.902 m²  fonda zgrada, od toga 58 milijuna m² nestambenih te 110 milijuna m² stambenih zgrada. Dosadašnja stopa energetske obnove zgrada za razdoblje od 2014. do 2020. godine iznosi 0,7% odnosno 1,35 milijuna m² godišnje. Stopa obnove povećava se postupno od 1% podne površine 2021. do 3% do 2030. Planirana ciljana stopa od 2041. do 2050. godine iznosi 4% godišnje. Dio zgrada koje treba sveobuhvatno obnoviti su oštećene u potresu, a dio zgrada je potrebno obnavljati prevenirajući veća oštećenja tih zgrada u narednom razdoblju. Vrijednosti investicija za sveobuhvatnu obnovu zgrada već oštećenih u potresu iznose čak do 6.900 kn/m². Strateški cilj je transformacija cjelokupnog postojećeg fonda zgrada u energetski visokoučinkovit fond do 2050 godine, a očekivani doprinos zgradarstva u ukupnim uštedama energije iznosi 65%.

Prezentaciju na temu: Održivi materijali u energetskim obnovama zgrada, održao je doc.dr.sc. Bojan Milovanović, dipl.ing.građ. (mag.ing.aedif.), ispred Građevinskog fakultet Zagreb. U okviru predavanja obradio je sljedeće teme: ugrađenu energiju, izjavu o utjecaju na okoliš (EPD), razliku između prirodnih ili sintetičkih materijala te je posebnu pozornost posvetio temi energetske obnove zgrada. Naglasio je da postoji puno kriterija o kojima ovisi da li je materijal održiv – da imati najmanji mogući utjecaj na okoliš trošiti malo energije, da ga je moguće reciklirati, da je proizveden u blizini, energetski učinkovit, dugotrajan, da proizvodi minimalne količine otpada, da će imati dobar društveni utjecaj te da će biti cjenovno povoljan. Naglasio je da se ne smije zaboraviti ni na druge aspekte – npr. kod proizvodnje PV sustava, sjedne strane postoji velika ugrađena energija, otrovni spojevi i problem recikliranja, a s druge strane proizvedena energija poništi ugrađenu za manje od 2,5 g.

Prezentaciju na temu: Materijali u energetskoj obnovi – iskustva iz provedbe programa sufinanciranja, održao je Mladen Ilijević, dipl.ing.arh., ispred Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. U okviru svoje prezentacije posebnu pozornost posvetio je sljedećim temama: najčešće korištenim materijalima, ispunjavanju tehničkih uvjeta te pojavnosti novih materijala. Fond ima značajno iskustvo u programima energetske obnove. Odlukom Vlade RH od 2016. godine programi prelaze na EU financiranje kojim je osigurana prosječna ušteda energije 68%. Istaknuo je da već sama pravilna ugradnja materijala označava pola dobro obavljenog posla, a zatim slijede građevinske mjere, termotehnički sustavi, sustavi OIE te stručni nadzor.

Također, sudionici su imali prilike upoznati se s novim proizvodima, inovacijama i tehnologijama primjenjivim u energetskim obnovama, od strane GBC članova.

Mario Bojić, ispred VELUX Hrvatska d.o.o., održao je prezentaciju na temu: „Kako postići Cjeloživotnu ugljičnu neutralnost do 2041. godine”, u okviru koje se osvrnuo na tri ključne stavke: strategiju neutralizacije ugljičnog otiska, inovativne održive VELUX proizvode te na društveno odgovorno poslovanje. Cilj je smanjiti buduće emisije ugljika iz cijelog našeg sustava u skladu s ciljem Pariškog sporazuma za smanjenje od 1,5 C te ostvariti cilj 100% ugljično neutralne tvrtke do 2030.

„Trajno i toplo – od podruma do krova”, prezentacija je kojom se predstavila Tanja Herr, dipl.ing.arh., ispred tvrtke Fibran d.o.o., a kojom su prezentirana suvremena rješenja koja se mogu primijeniti i na postojećim zgradama. Istaknuti su toplinski mostovi, koji su sve češća pojava nakon nepotpune energetske obnove te su dana rješenja za produljeni vijek ravnih krovova.

Prezentacijom: „Sigurno, ugodno i učinkovito stanovanje uz Baumit”, koju je održao Filip Fiolić, mag. ing. aedif., ispred tvrtke Baumit d.o.o., objašnjeni su sustavi za energetsku obnovu i protupotresno ojačanje, predstavljeni su novi proizvodi za ETICS sustave te je pojašnjena važnost i mogućnosti mjerenja kvalitete zraka u unutarnjim prostorijama.

„Višestruke prednosti primjene mineralnih vuna u obnovama”, izložio je Silvio Novak, Technical Support Manager, ispred tvrtke Knauf Insulation d.o.o.. Posebna pozornost bila je posvećena optimalnoj debljini i bitnim detaljima prilikom energetske obnove vanjskih zidova te kosim krovovima koji se iz neuglednog tavana mogu pretvoriti u zdrav životni prostor. Dodatno, pojašnjeno je i kako mineralna vuna može služiti i kao sloj zelenog krova.

Ispred tvrtke JUB d.o.o., Ivica Vlahek s.spec.ing.aedif., voditelj tehničke službe, održao je prezentaciju: „Aktivne unutarnje boje za poboljšanje kvalitete stanovanja”, u okviru koje je posebna pozornost posvećena: doprinosu zidnih premaza u poboljšanju uvjeta života, regulaciji klime i vlage u prostoru te dezinfekciji zidnih površina s aktivnim premazima.

Više informacija potražite na sljedećem linku: https://gbccroatia.org/isplati-li-se-stedjeti-u-obnovama-prilikom/blog/523