Prijavite se na GBC stručnu edukaciju: Projektiranje nZEB-a u BIM-u – sudionici će imati priliku i raditi u BIM-u

0
PROJEKTIRANJE

Hrvatski savjet za zelenu gradnju kao dio najveće svjetske organizacije koja se bavi održivom gradnjom, a na temelju bogatog i višegodišnjeg iskustva iz područja nZEB zgrada, u suradnji s BLADINISTUDIO,  stručnjacima za BIM, donosi dvodnevnu online edukaciju:  Projektiranje nZEB-a u BIM-u, koja se održava 9. i 10. lipnja 2021. godine, putem ZOOM platforme, u okviru koje će za sudionike, koji žele, biti osiguran rad u BIM software-u.

TEME KOJE EDUKACIJA NUDI:

 • Zakonski okviri za nZEB u RH
 • Obvezni uvjeti koje treba zadovoljiti nZEB zgrada
 • Načini zadovoljenja kriterija prilikom projektiranja nZEB-a
 • Kako projektirati termotehničke sustave
 • Primjeri, analize i izračuni troškovno optimalnog rješenja
 • nZEB i BIM
 • BIM metodologija – osnove i procesi
 • Implementacija BIM-a u Hrvatskoj
 • Planiranje i građenje zgrada, načini njihova korištenja i upravljanja primjenom BIM pristupa
 • Potrebe za novim rješenjima u BIM-u
 • Energetska simulacija i modeliranje instalacija u BIM okruženju
 • Implementacija BIM-a u strojarskom uredu

Edukacija je namijenjena prvenstveno za eksperte – arhitekte, projektante i inženjere sa svrhom stjecanja konkretnih novih znanja u projektiranju prema nZEB-u u BIM-u. Program edukacije vrednuje se u okviru Programa stručnog usavršavanja s 4 sata pri HKA i HKIG. Po završetku edukacije za sudionike je osiguran certifikat kao dokaz. Edukacija omogućuje interaktivnu komunikaciju s predavačima, dok Organizator osigurava edukativne materijale koje će sudionici dobiti po završetku predavanja. Sudionicima će biti dostupna mogućnost korištenja besplatnih probnih verzija za softvere i platforme koje će se koristiti tijekom edukacije.

Program, prijavnicu, cjenik i više informacija o edukaciji potražite ovdje: https://gbccroatia.org/dvodnevna-online-edukacija-projektiranje-n/ponuda/391

Hrvatski savjet za zelenu gradnju (GBC) proteklih nekoliko godina intenzivno radi na edukaciji i promociji zakonske obveze i koncepta nZEB-a (zgrada gotovo nulte potrošnje energije). Zajedno s Arhitektonskim fakultetom izradili smo nacionalne Smjernice za nZEB zgrade za Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja RH. Izradili smo dva tipa smjernica: Nacionalne Smjernice za stručnjake i projektante i Nacionalne Smjernice za opću zainteresiranu javnost i investitore.

BIM (eng. Building Information Model/Modeling/Management) predstavlja skup tehnologija, postupaka i pravila koji omogućuje da više sudionika surađuje u projektiranju, građenju i upravljanju građevinom u virtualnom prostoru. U zadnje dvije godine interes za BIM-om u Hrvatskoj bilježi drastičan porast. Današnja tehnologija omogućava razvoj digitalizacije građevinarstva, stoga su inovacije jedan od najvećih pokretača implementacije BIM-a kroz koju građevinski sektor može biti uspješniji i produktivniji. Kroz edukaciju ćete imati priliku čuti iskustva, novosti i primjere dobre prakse pri projektiranju u BIM-u.

Organizator edukacije je Hrvatski savjet za zelenu gradnju, a zeleni partner Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Glavni institucionalni pokrovitelj je Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, a pokrovitelji edukacije su Hrvatska komora arhitekata i Hrvatska komora inženjera građevinarstva. Tvrtke koje su dale podršku edukaciji su: Baldinistudio d.o.o., Knauf Insulation d.o.o., BFT-ADRIA d.o.o., Uponor d.o.o., BMI Bramac d.o.o., Inoutic d.o.o.

GBC PR