Projekt „Poštuj sebe, poštuj druge – podrška djeci i mladima u zajednici“ nudi besplatno stručno savjetovanje za djecu i mlade s problemima u ponašanju

0
podrška

Najčešći rizici za pojavu problema u ponašanju su zanemarivanje i zlostavljanje, konfliktni odnosi, socioekonomske i zdravstvene poteškoće

Pravovremeno prepoznavanje i reagiranje na probleme s kojima se djeca i mladi suočavaju od iznimnog je značaja za njihov daljnji razvoj i budući život, a evidentan je porast broja takvih pojedinaca. Razlozi zbog kojih uopće dolazi do problema u ponašanju su raznoliki, a neki od najčešćih čimbenika su odrastanje u rizičnim uvjetima kao što su smanjene roditeljske kompetencije, zanemarivanje i zlostavljanje, konfliktni odnosi, socioekonomske i zdravstvene poteškoće, nedostatna socijalna podrška, nerazumijevanje okoline i dr. Pokazalo se isto tako da i veći rizik za kognitivne, socijalne i emotivne probleme imaju i djeca koja odrastaju u jednoroditeljskim obiteljima, naročito ako je razlaz roditelja bio konfliktan. Kod djece koja su bila dio takvih razlaza čak i do pet puta češće bilježe se teškoće ponašanja i doživljavanja, u prosjeku pokazuju više antisocijalnih ponašanja, problema vezanih za školovanje, teže uspostavljaju i održavaju vršnjačke odnose, češće se služe nasilnim oblicima rješavanja problema, imaju sniženo samopoštovanje, povećanu anksioznost, depresivnost i impulzivnost, osjećaje krivnje i srama…

Važno je javiti se na vrijeme

Kako bi pomogli djeci i mladima koji se nose s poteškoćama, ali i njihovim obiteljima pokrenut je projekt „Poštuj sebe, poštuj druge – podrška djeci i mladima u zajednici“. Riječ je o dvogodišnjem projektu kojim se doprinosi socijalnoj uključenosti djece i mladih s problemima u ponašanju kroz pružanje kvalitetnih izvaninstitucijskih socijalnih usluga savjetovanja i pomaganja djeci, mladima i članovima njihovih obitelji, programe razvoja socijalizacijskih vještina djece i mladih, program podrške roditeljstvu, osnaživanje kapaciteta stručnjaka te informiranje i senzibiliziranje javnosti na području urbane aglomeracije Zagreb. Naime, kako bi se pružila adekvatna podrška, spriječila daljnja progresija teškoća odnosno prevenirala socijalna isključenost i izdvajanje djece i mladih s problemima u ponašanju iz obiteljskog okruženja i lokalne zajednice potrebno je osigurati sustavno i usklađeno djelovanje svih pružatelja te uključiti djecu, mlade i članove obitelji u sveobuhvatni psihosocijalni tretman.

„Djecu, mlade i njihove roditelje za usluge savjetovanja upućuju stručnjaci Hrvatskog zavoda za socijalni rad. Važno je naglasiti da je stručnu pomoć potrebno potražiti što prije, a obično se ponašanja na koja je potrebno obratiti pažnju pojavljuju puno prije nego obitelj, zbog dobrobiti djeteta „uđe u sustav“, odnosno u obiteljsko-pravnu zaštitu Hrvatskog zavoda za socijalni rad“, pojašnjava Natalija Stanković, izvršna direktorica Udruženja Djeca prva te dodaje:

Bez osuda i kritiziranja

„Svjesna sam da većini ljudi nije ugodno potražiti pomoć, pogotovo javiti se ili uključiti kada ih upute stručnjaci socijalne skrbi. No, ono što me raduje je da većina korisnika koja se uključi na kraju bude zadovoljna što je dobila stručnu podršku. U tom smislu voljela bih istaknuti da su osnovni principi našeg  rada s djecom, mladima i roditeljima, bez obzira na to zbog čega dolaze, uvažavanje, poštovanje,  sigurnost i povjerenje. Svakoga tko dolazi shvaćamo ozbiljno i nastojimo osigurati da se u razgovoru osjeća sigurno. Ne osuđujemo, ne kritiziramo i ne govorimo što osoba mora napraviti već pomažemo da svatko tko dođe pronađe svoje rješenje za probleme koje ima, umanji nelagodu zbog situacije u kojoj se nalazi te usvoji znanja i vještine uspješne, pozitivne komunikacije i izgradnje odnosa. Jedino na taj način moguće je napraviti pozitivne promjene na području emocionalne i/ili psihosocijalne prilagodbe.“

Trenutno je u sklopu programa pomoć dobilo 141 djece i članova njihovih obitelji. U tijeku je provedba programa grupnog rada s djecom i mladima te provedba programa podrške roditeljstvu. Također se provodi program unaprjeđenja kompetencija stručnjaka za rad s ranjivim skupinama, u koju je uključeno 18 stručnjaka, voditelja mjera nadzora, koji kontinuirano sudjeluju u konzultacijskim sastancima. Nositelj ovog projekta je Udruženje „Djeca prva“, dok su partneri u projektu: Grad Zagreb, Društvo za psihološku pomoć i Centar za pružanje usluga u zajednici Savjetovalište Luka Ritz.

Projekt „Poštuj sebe, poštuj druge – podrška djeci i mladima u zajednici“ (UP.02.2.2.15.0055) sufinanciran je sredstvima Europske Unije iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali, kroz Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Unaprjeđenje postojećih i širenje usluga izvaninstitucionalne skrbi na području odabranih urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb“, šifra poziva za dostavu projektnih prijedloga UP.02.2.2.15,  objavljenog 31. srpnja 2020. godine.

Ukupna vrijednost projekta: 175.970,73 eura