Životni ciklus zgrada u Europi kao kriterij održivosti

0
ODRŽIVOSTI

Kampanja #BuildingLife i projekt LIFE Level(s) usmjeravaju Europu prema dekarbonizaciji sektora zgradarstva

Velik broj dnevnopolitičkih, izvanrednih i ostalih društveno-političkih izazova koji oblikuju stvarnost Europe, novoj su garnituri Europske komisije u prvi plan nametnuli novu mrežu ciljeva čije je ostvarenje od imperativnog karaktera. Ipak, u nastojanju za postizanjem gospodarske stabilnosti, financijske solidarnosti i multilateralne afirmacije, brojni izazovi i cijevi stavljeni su pod kišobran europskog Zelenog plana, kolopleta vrijednosno pragmatičnih ciljeva koji oblikuju budućnost Europe.

Zeleni plan podrazumijeva integraciju termina održivosti s lepezom aktivnosti i mjera institucija Europske unije usmjerenih ka gospodarskom boljitku, prateći zajedničke standarde izvrsnosti. Promišljajući takvu budućnost, nemoguće je zaobići pitanja kvalitete ljudskog zdravlja i zaštite okoliša, a još teže ne ukazati na primarne izvore ugroza takvih pitanja. Emisije stakleničkih plinova, posebice CO2, uzrokuju zagrijavanje Zemljine atmosfere, izumiranje biljnih i životinjskih vrsta, topljenje ledenjaka te onečišćenje zraka. Suočivši se s podatkom kako oko 36% emisija CO2 i 40% energetske potrošnje proizlazi iz izgrađenog okoliša, Europska komisija kumulativno iznosi nove ciljeve koji se dotiču nižih stopa potrošnje energije u zgradama te korištenja obnovljivih izvora energije, sve s ciljem manifestacije ideala ostvarenja klimatske neutralnosti do 2050. godine.

Kao dio međunarodne mreže aktera osviještenih glede pitanja energetske učinkovitosti i mehanizama održivosti, GBC Croatia (Hrvatski savjet za zelenu gradnju) projektom LIFE Level(s) nastoji ostvariti integraciju posljednje uvedenih praksi Europske komisije u nacionalne procese i sustave vrijednosti. Okvir Level(s) Europske komisije, ključan je pristup u mjerenju okolišnih performansi zgrada. Višegodišnje testiran sustav mjerenja, Level(s) je namijenjen sektoru zgradarstva kako bi se kroz predviđene pokazatelje održivosti omogućilo sustavno praćenje potencijalne štetnosti zgrade u različitima fazama izgradnje, namjene i rušenja. Navedena cjeloživotna perspektiva mjerenja štetnih emisija, omogućava korisnicima usmjeravanje na praktične komponente vijeka zgrada u ostvarenju okolišnih društveno-političkih ciljeva.

Valja ukazati kako je, usprkos značaju sadržaja i dostupnosti informacija, nacionalno tržište Republike Hrvatske, kao i brojnih drugih članica Europske unije, u određenoj mjeri van dodira s integrativnim mehanizmima kao što je Level(s). GBC Croatia je odlučno prionuo i tom izazovu.

Višenacionalnom kampanjom #BuildingLife, grupa prepoznatih Savjeta za zelenu gradnju, galvanizira dionike na nacionalnim razinama, time i diljem Europe, prema zajedničkom suočavanju s klimatskim izazovima i nepovoljnim utjecajem zgrada na okoliš i ljudsko zdravlje. Prvi korak pri adresiranju značaja potpune dekarbonizacije sektora jest segregacija samog problema emisija CO2 na komponente koje odražavaju specifična pitanja. Stoga, GBC Croatia, uz stručan doprinos vezanih aktera, za nacionalno je tržište definirao termine nužne pri razumijevanju cjeloživotnog vijeka zgrada. Ugrađeni ugljik (embodied carbon), podrazumijeva emisije proizašle za vrijeme proizvodnje materijala i opreme, transporta i izgradnje, te razgradnje i prenamjene zgrada, te doprinosi svjetskim emisijama stakleničkih plinova s 11%. Radni ugljik (operational carbon), onaj je ugljik koji nastaje kao rezultat potrošnje energije u operativnoj uporabi građevine. Usprkos činjenici kako je radni ugljik izvor 28% svjetskih emisija stakleničkih plinova, kao mjerilo je nedovoljan za uspješno hvatanje u koštac s ukupnim zagađenjem prouzrokovanim štetnim emisijama.

#BuildingLife kampanja okuplja predstavnike iz cijelog sektora kako bi izradili znanstveno i industrijsko potkrepljeni nacionalni plan dekarbonizacije. Suradnjom privatnog i javnog sektora, #BuildingLife kampanja će potaknuti promjenu u europskim politikama koje se odnose na ukupni utjecaj zgrada na okoliš. Kampanja u Hrvatskoj je pokrenuta uz podršku nekoliko značajnih ambasadora, uključujući dr.sc. Julija Domca, posebnog savjetnika Predsjednika Republike za energiju i klimuMartinu Šimić Baranović, direktoricu Signify HrvatskaDražena Jakšića, ravnatelja Energetskog Instituta Hrvoje PožarVedranu Likan, inicijatoricu osnivanja i počasnu članicu Hrvatskog savjeta za zelenu gradnju i direktoricu Colliers HrvatskaVladimira Bartakovića, direktora Sika-e HrvatskaVladimira Turinu, direktora Viessmann-a Hrvatska.