Postoje li održivi i/ili neodrživi materijali?

0
MATERIJALI

Odgovor na postavljeno pitanje dao je modul GBRPO DIGITAL 2020 edukacije pod nazivom: „Održivi resursi“, koji je održan 15. listopada 2020. godine, a na kojem su sudjelovali sljedeći predavači: Sandro Vlačić, dipl. ing. građ., Ytong porobeton, Doc.dr.sc. Bojan Milovanović, dipl.ing.građ. (mag.ing.aedif.), Građevinski fakultet i Julija Škoro, dipl. oec. Holcim Hrvatska.

Edukacija je okupila 40ak sudionika raznih struka, većinom arhitekata i inženjera građevinarstva.

Ne postoje „dobri ili loši”, održivi ili neodrživi materijali već održivo i neodrživo upravljanje resursima i sustavima. Građevinska industrija ima značajan utjecaj na eksploataciju sirovina kao i na generiranje otpada, što čini između 1/4  i 1/3 ukupnih količina suvremenog  društva. Smanjenje negativnog utjecaja može se postići ispravnim izborom materijala, učinkovitim korištenjem izabranog materijala, geometrijskim oblikovanjem elemenata i objekata,  planiranjem spojeva s ciljem jednostavnije razgradnje i ponovnog korištenja sustava i materijala. Isto tako, građevinska industrija može biti rješenje za otpad drugih industrija i stvaranje nusproizvoda – ističe Sandro Vlačić, koji je bio prvi predavač koji je u okviru svog predavanja obradio sljedeće teme: utjecaj izgradnje na okoliš, LCA, pokazatelje održivosti, i strategije za smanjenje utjecaja.

Nadalje, temu: „Održivih građevnih proizvoda“, obradio je Bojan Milovanović, sa Građevinskog fakulteta. Osvrnuo se na aktualne trendove glede globalnog korištenja resursa materijala, energije i produktivnosti. Osim podataka vezanih uz potrošnju pojedinog materijala u svijetu, detaljnije je obrazložio i kriterije za ekološku prihvatljivost materijala, a koji uključuju: da materijali imaju najmanji mogući utjecaj na okoliš, da troše malo energije, da ih je moguće reciklirati, da su proizvedeni u blizini, da su energetski učinkoviti, da su dugotrajni i da proizvode minimalne količine otpada, da imaju dobar društveni utjecaj te da su financijski prihvatljivi. Dodatno, svoje predavanje potkrijepio je i primjerima zelene gradnje iz prakse.

Temu „Dekarbonizacije“, prezentirala je Julija Škoro, ispred tvrtke Holcim Hrvatska, koja se uglavnom fokusirala na uži segment dekarbonizacije na primjeru cementa/betona. Nakon što je na nekoliko primjera dobre prakse iz Velike Britanije, Francuske, Švicarske i Austrije pojasnila dobro funkcioniranje kružnog gospodarstva, osvrnula se i na Hrvatsku te istaknula kako je ključno postaviti sustav koji će Hrvatskoj omogućiti dekarbonizaciju, putem normi, kružnog gospodarstva i zelene javne nabave. Napomenula je da se radi o izrazito dugotrajnom procesu te da je već sada potrebna suradnja i promjena kako bismo tek od 2023. mogli proizvoditi i prodavati niskougljične proizvode.

Dugogodišnje iskustvo u organizaciji spomenute edukacije u ovoj izvanrednoj situaciji uslijed pandemije COVID 19 virusa, ponukalo nas je da se preusmjerimo na digitalne platforme te smo po prvi puta omogućili edukaciju kojoj su pristup imali polaznici iz cijele Hrvatske!

Još uvijek je moguće slušati pojedinačne module:

  • 10. ENERGETSKA UČINKOVITOST I E-MOBILNOST
  • 10. DIGITALNA SADAŠNJOST
  • 10. KRUŽNO GOSPODARSTVO
  • 10. Energetski učinkovita VELUX rješenja za ravne krovove/ Prijavnica

Više informacija potražite ovdje.